Rozpis tréningov platný od 14.januára 2019

Do skupiny Fit Box Girls je nutné vopred sa nahlásiť prostredníctvom mailu alebo telefonicky.

Dorast I.
Tréningy pre mládež (14 - 17 rokov) zamerané na všeobecnú a špecializovanú kondičnú prípravu mladých borcov do výkonnostných skupín.
Ľahký kontakt pri nácvikoch vo dvojiciach.

Zápasový - Muži/ Ženy, Pokročilý
Plne kontaktné tréningy pre mužov a ženy (od 17 rokov) zamerané na súťažné podmienky amatérskeho a profesionálneho boxu.
» chcem vedieť viac

Začiatočníci/ Kondičný Box
Tréningy pre začiatočníkov (od 17 rokov) s ľahším kontaktom zamerané na účelnú techniku a taktiku v boxe na dlhú vzdialenosť. Súčasťou sú rôzne kondičné cvičenia, rozvoj vytrvalosti, rýchlosti a sily, nácvik vo dvojiciach.

Fit Box Girls - začiatočníčky
Tréningy sú s ľahkým kontaktom a čo je podstatné s plne individuálnym prístupom. Súčasťou každého tréningu je kondičná príprava, technika boxu, rôzne posilňovacie a formovacie cvičenia a na záver dôkladné uvoľnenie pri strečingu. V prípade záujmu a technickej vyspelosti je možnosť zaradenia do súťažnej skupiny. » chcem vedieť viac

Ranný Box
Príď sa pozitívne naladiť a nakopnúť do nového dňa.
Tréningy prebiehajú v menších skupinách.

Kondičná príprava pre deti/ Dorast II.
Tréningy pre deti od 9 do 13 rokov sú zamerané na rozvoj pohybovej zručnosti, zlepšenie koordinácie pohybov a tým, že prebiehajú v malých skupinách, podporujú komunikatívnosť a zdravú súťaživosť. V tréningovom programe sú zahrnuté základné techniky v boxe (posuny, údery, úniky a útoky), v jude (pády, cvičenia vo dvojiciach),gymnastická príprava i rôzne hry a súťaže, ktoré u Vašich detí podporujú vlastnosti potrebné pre ich ďalší fyzický i duševný vývoj.