KONDIČNÁ PRÍPRAVA PRE DETI

Tréningy pre deti od 7 - 10 rokov rokov sú zamerané na rozvoj pohybovej zručnosti, zlepšenie koordinácie pohybov a tým, že prebiehajú v malých skupinách podporujú komunikatívnosť a zdravú súťaživosť. V tréningovom programe sú zahrnuté základné techniky v boxe (posuny, údery, úniky a útoky), v jude (pády, cvičenia vo dvojiciach), gymnastická príprava a rôzne hry a súťaže, ktoré u Vašich detí podporujú vlastnosti potrebné pre ich ďalší fyzický a duševný vývoj. Skupina je pod vedením trénera, ktorého cieľom je viesť deti a mládež k disciplíne a cieľavedomosti. Okrem základov atletiky, gymnastiky spojených s boxerskou technikou pre začiatočníkov sa s pokročilejšími deťmi pracuje intenzívnejšie a buduje sa kondícia pre napredovanie a budúce úspešné absolvovanie začiatočníckych zápasov v olympijskom boxe.

Deti - pondelok, streda a piatok 16:15 h.

 

KONDIČNÝ BOX PRE ŽENY

Tréningy sú s ľahkým kontaktom. Súčasťou tréningu je kondičná príprava, technika boxu, koordinačné cvičenia, posilňovanie pohybového aparátu, cviky zamerané na posilnenie hlbokého stabilizačného svalstva (CORE), uvoľňujúce a kompenzačné cvičenia a na záver dôkladné uvoľnenie pri strečingu. V prípade záujmu a technickej vyspelosti je možnosť zaradenia do súťažnej skupiny.

Kondičný Box pre ženy - pondelok, streda a piatok 18 h.

 

KONDIČNÝ BOX

Tréningy pre začiatočníkov a pokročilých (od 17 rokov) s ľahším kontaktom zamerané na účelnú techniku a taktiku v boxe na dlhú vzdialenosť. Súčasťou sú rôzne kondičné cvičenia, rozvoj vytrvalosti, rýchlosti a sily, nácvik vo dvojiciach.

Začiatočníci - pondelok a streda o 19 h. a piatok o 18 h.
Pokročilí - utorok a štvrtok o 19 h. a piatok o 18 h.

 

DORAST

Tréningy pre mládež (15 - 22 rokov) zamerané na všeobecnú a špecializovanú kondičnú prípravu mladých borcov do výkonnostných skupín. Ľahký kontakt pri nácvikoch vo dvojiciach.

Dorast - pondelok, streda a piatok o 17 h.

 

ŠKOLA BOXU

Začiatočníci (15 - 22 rokov) - Tréningy sú zamerané na výučbu správneho prevedenia jednotlivých boxerských techník na mieste ako aj v pohybe (základné postavenie, krok-sun, poskok, priame údery, bočné - háky, zdviháky). Väčšina tréningového zaťaženia prebieha v aeróbnom, ale z menšej časti aj v anaérobnom režime. Pri tréningu tohto typu sa zo zdravotného hľadiska primerane rozbehne srdcovo cievny systém a sú prípravou pohybového aparátu (šľachy, svaly, kĺby) na intenzívnejšiu špecifickú záťaž, čo je nápomocné pri predchádzaní zranení.

Škola Boxu - pondelok, streda a piatok o 17 h.

Zápasoví - Tréningy sú určené výlučne pre výkonnostných boxerov Box Clubu Ružinov 821, ktorí sa aktívne zúčastňujú zápasov. Sú zamerané na technickú a taktickú prípravu.

 

ZÁPASOVÍ - MUŽI/ ŽENY

Plne kontaktné tréningy pre mužov a ženy (od 17 rokov) zamerané na súťažné podmienky amatérskeho a profesionálneho boxu.

Ženy - utorok, štvrtok a piatok 17 h.
Muži - utorok a štvrtok 18 h. a piatok 17 h.

 

RANNÝ BOX

Príď sa pozitívne naladiť a nakopnúť do nového dňa. Tréningy prebiehajú v menších skupinách a sú určené pre všetkých.

Ranný Box - pondelok, utorok a štvrtok 6 h., 7 h. a 8 h.