BC Ružinov 821

Menu
Kondičná príprava pre deti a dorast

Tréningy pre deti od 8 - 12 rokov a dorast 2 od 13 - 15 rokov sú zamerané na rozvoj pohybovej zručnosti, zlepšenie koordinácie pohybov a tým, že prebiehajú v malých skupinách podporujú komunikatívnosť a zdravú súťaživosť. V tréningovom programe sú zahrnuté základné techniky v boxe (posuny, údery, úniky a útoky), v jude (pády, cvičenia vo dvojiciach), gymnastická príprava a rôzne hry a súťaže, ktoré u Vašich detí podporujú vlastnosti potrebné pre ich ďalší fyzický a duševný vývoj. Skupina je pod vedením dvoch trénerov, ktorých cieľom je viesť deti a mládež k disciplíne a cieľavedomosti. Okrem základov atletiky, gymnastiky spojených s boxerskou technikou pre začiatočníkov sa s pokročilejšími deťmi a dorastencami pracuje intenzívnejšie a buduje sa kondícia pre napredovanie a budúce úspešné absolvovanie začiatočníckych zápasov v olympijskom boxe.

Dorast - Tréningy pre mládež (14 - 17 rokov) zamerané na všeobecnú a špecializovanú kondičnú prípravu mladých borcov do výkonnostných skupín. Ľahký kontakt pri nácvikoch vo dvojiciach.

 

Kondičný Box pre ženy

Tréningy sú s ľahkým kontaktom. Súčasťou tréningu je kondičná príprava, technika boxu, koordinačné cvičenia, posilňovanie pohybového aparátu, cviky zamerané na posilnenie hlbokého stabilizačného svalstva (CORE), uvoľňujúce a kompenzačné cvičenia a na záver dôkladné uvoľnenie pri strečingu. V prípade záujmu a technickej vyspelosti je možnosť zaradenia do súťažnej skupiny.

Kondičný Box

Tréningy pre začiatočníkov (od 17 rokov) s ľahším kontaktom zamerané na účelnú techniku a taktiku v boxe na dlhú vzdialenosť. Súčasťou sú rôzne kondičné cvičenia, rozvoj vytrvalosti, rýchlosti a sily, nácvik vo dvojiciach.

Škola Boxu

Začiatočníci - Tréningy sú zamerané na výučbu správneho prevedenia jednotlivých boxerských techník na mieste ako aj v pohybe (základné postavenie, krok-sun, poskok, priame údery, bočné - háky, zdviháky). Väčšina tréningového zaťaženia prebieha v aeróbnom, ale z menšej časti aj v anaérobnom režime. Pri tréningu tohto typu sa zo zdravotného hľadiska primerane rozbehne srdcovo cievny systém a sú prípravou pohybového aparátu (šľachy, svaly, kĺby) na intenzívnejšiu špecifickú záťaž, čo je nápomocné pri predchádzaní zranení.

Zápasoví - Tréningy sú určené výlučne pre výkonnostných boxerov Box Clubu Ružinov 821, ktorí sa aktívne zúčastňujú zápasov. Sú zamerané na technickú a taktickú prípravu.

Zápasoví - Muži/ Ženy

Plne kontaktné tréningy pre mužov a ženy (od 17 rokov) zamerané na súťažné podmienky amatérskeho a profesionálneho boxu.

Ranný Box

Príď sa pozitívne naladiť a nakopnúť do nového dňa. Tréningy prebiehajú v menších skupinách a sú určené pre všetkých.