Rozvrh platný od 2. septembra 2019


Pribudol nám jeden tréning pre deti a dorast. Skupina Fit Box Girls sa nám rozdelila na začiatočníčky (2) a mierne pokročilé (1). Sú upravené časy niektorých tréningov a pribudla piatková spoločná skupina pre všetkých.

Dorast 1

Tréningy pre mládež (14 - 17 rokov) zamerané na všeobecnú a špecializovanú kondičnú prípravu mladých borcov do výkonnostných skupín. Ľahký kontakt pri nácvikoch vo dvojiciach.

Kondičná príprava pre deti/ Dorast 2

Tréningy pre deti od 8 - 15 rokov sú zamerané na rozvoj pohybovej zručnosti, zlepšenie koordinácie pohybov a tým, že prebiehajú v malých skupinách podporujú komunikatívnosť a zdravú súťaživosť. V tréningovom programe sú zahrnuté základné techniky v boxe (posuny, údery, úniky a útoky), v jude (pády, cvičenia vo dvojiciach), gymnastická príprava a rôzne hry a súťaže, ktoré u Vašich detí podporujú vlastnosti potrebné pre ich ďalší fyzický a duševný vývoj. Skupina je pod vedením dvoch trénerov, ktorých cieľom je viesť deti a mládež k disciplíne a cieľavedomosti. Okrem základov atletiky, gymnastiky spojených s boxerskou technikou pre začiatočníkov sa s pokročilejšími deťmi a dorastencami pracuje intenzívnejšie a buduje sa kondícia pre napredovanie a budúce úspešné absolvovanie začiatočníckych zápasov v olympijskom boxe.

Fit Box Girls 2 - začiatočníčky

Tréningy sú s ľahkým kontaktom a čo je podstatné s plne individuálnym prístupom. Súčasťou každého tréningu je kondičná príprava, technika boxu, koordinačné cvičenia, posilňovanie pohybového aparátu, cviky zamerané na posilnenie hlbokého stabilizačného svalstva (CORE), uvoľňujúce a kompenzačné cvičenia a na záver dôkladné uvoľnenie pri strečingu. V prípade záujmu a technickej vyspelosti je možnosť zaradenia do súťažnej skupiny.

Začiatočníci/ Kondičný Box

Tréningy pre začiatočníkov (od 17 rokov) s ľahším kontaktom zamerané na účelnú techniku a taktiku v boxe na dlhú vzdialenosť. Súčasťou sú rôzne kondičné cvičenia, rozvoj vytrvalosti, rýchlosti a sily, nácvik vo dvojiciach.

Zápasoví - Muži/ Ženy, Pokročilí

Plne kontaktné tréningy pre mužov a ženy (od 17 rokov) zamerané na súťažné podmienky amatérskeho a profesionálneho boxu.

Ranný box

Príď sa pozitívne naladiť a nakopnúť do nového dňa. Tréningy prebiehajú v menších skupinách.