BC Ružinov 821

Menu
Význam fyzickej aktivity u detí a dorastu

Pravidelná a správne vykonávaná pohybová aktivita spojená s racionálnou výživou a zmenou životného režimu pozitívne ovplyvňuje celkové zdravie a je dôležitá pre každého z nás.

Má priaznivý vplyv na celkovú obranyschopnosť, dýchanie, srdcovú činnosť, krvný obeh, kontrolu hmotnosti, metabolizmus, transportný a pohybový systém, fyzickú zdatnosť a výkonnosť, psychický stav. U menších detí zvyšuje hustotu kostí a u dorastu ich posilňuje, pomáha pri vývoji svalov. Zlepšuje ohybnosť (posilní šľachy a väzy). Zvyšuje tok kyslíka v mozgu, čím sa zlepšuje pamäť, koncentrácia a schopnosť učiť sa. Zlepšuje kvalitu spánku a tým aj sústredenie počas dňa. Rozširuje a zdokonaľuje koordinačné schopnosti a motoriku. Pri skupinových cvičeniach podporuje socializáciu, zlepšuje schopnosť rešpektovať pravidlá a celkovú spoluprácu. Pomáha deťom, aby neboli impulzívne, zlepší ich sebadôveru a naučí ich zodpovednosti.

Problémom súčastnosti sa stáva nezáujem o fyzickú aktivitu u detí (veľa krát podporovaný aj samotnými rodičmi), čo negatívne ovplyvňuje ich terajší aj budúci život. Nedostačujúci pohyb v detstve nie je možné "dobehnúť" hodinami strávenými pri cvičení v dospelosti. Aby boli naše deti schopné žiť v dospelosti aktívne je potrebné, aby sa venovali rôznym druhom fyzickej aktivity už počas detstva. Niektoré svalové skupiny sa musia "aktivovať" na neskoršie použitie.

Ideálne je, aby deti strávili fyzickou aktivitou najmenej 30 minút tri a viac krát do týždňa.