VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FO

FIO BANKA
IBAN: SK74 8330 0000 0025 0151 0809
PROSÍME VŠETKÝCH FANÚŠIKOV ŠPORTU O PODPORU.
VENUJTE 2% Z DANE PRE BOX CLUB RUŽINOV 821.

Editovateľné tlačivo pre rok 2024 tu Vyhlasenie_BOX_CLUB_RUZINOV_2024

Údaje potrebné na poukázanie 2 %:

 • Obchodné meno (názov): Box Club Ružinov 821
 • IČO: 42135711
 • Právna forma: občianske združenie
 • Sídlo: Šándorova 1, 821 03 Bratislava

Každoročne môžu ľudia ale aj firmy poukázať dve v prípade dobrovoľníkov až tri percentá zo svojej už zaplatenej dane z príjmov v prospech mimovládnych neziskových organizácií, nadácií na realizáciu svojich krátkodobých cieľov alebo verejnoprospešných aktivít.

Nejedná sa o daň naviac, ľudia a firmy svojim rozhodnutím rozhodujú o tom, že táto časť už zaplatenej dane neputuje do štátneho (miestneho) rozpočtu, ale bude prevedená práve v prospech týchto neziskových organizácií.

Prinášame Vám postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
 1. 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.
 • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 • Napíšte do Vyhlásenia Vaše údaje spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
 • Obe tieto tlačivá , teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska, poprípade ho odovzdajte nám, my ho odovzdáme.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.