V našom boxerskom klube sa venujeme príprave amatérskych, profesionálnych a rekreačných boxerov.Ponúkame profesionálny trénerský prístup a kvalitu tréningového procesu. Dosahujeme to trénovaním v menších skupinách. Momentálne máme vytvorených šesť boxerských skupín rozdelených podľa vekových aj výkonnostných kategórií.

Ponúkame Vám...
  • 3 - 5 tréningových jednotiek v jednom týždni
  • vykonávanie testov pohybovej zdatnosti za účelom vyhodnocovania účinnosti tréningového procesu
  • možnosť vykonania záťažových testov a vyšetrenia u športového lekára
  • možnosť vypracovania individuálneho tréningového plánu
  • prácu s tréningovým denníkom jednotlivca za účelom skvalitnenia tréningu
  • sústredenia na Slovensku a v zahraničí
  • klasickú a športovú masáž pre členov klubu

Predstavujeme Vám našich trénerov

Mgr. Svätoslav Todorov
Boxu sa venuje od roku 1997. Začínal ako aktívny amatérsky boxer, neskôr vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu UK, odbor Kondičný tréner I.triedy. Ďalej získal kvalifikáciu tréner ...
» chcem vedieť viac

Boxeri

Predstavujeme Vám aktívnych boxerov nášho amatérskeho tímu. Nájdete tu mužov i ženy ...
» chcem vedieť viac

Úspechy

V tejto sekcii nájdete informácie o našich dosiahnutých výsledkoch.
Náš amatérsky tím dosiahol mnohé úspechy, ...
» chcem vedieť viac

História klubu

Boxeri všetkých váhových aj vekových kategórií, muži aj ženy a aj priatelia a fanúšikovia tohto športu. Športu, ktorý sa pred mnohými rokmi usadil v Ružinove ... » chcem vedieť viac


Zakladatelia občianskeho združenia
Box Club Ružinov 821

Mgr. Roman Kyselica

Mgr. Svätoslav Todorov

Marcel Vajda