Box Club Ružinov 821

Navigácia


V našom boxerskom klube sa venujeme príprave amatérskych, profesionálnych a rekreačných boxerov. Ponúkame profesionálny trénersky prístup a kvalitu tréningového procesu. Dosahujeme to trénovaním v menších skupinách. Momentálne máme otvorených šesť boxerských skupín rozdelených podľa vekových aj výkonnostných kategórií, z toho jednu výhradne pre ženy.
Ponúkame Vám...
  • 3 - 5 tréningových jednotiek v jednom týždni
  • vykonávanie testov pohybovej zdatnosti za účelom vyhodnocovania účinnosti tréningového procesu
  • možnosť vykonania záťažových testov a vyšetrenia u športového lekára
  • možnosť vypracovania individuálneho tréningového plánu
  • prácu s tréningovým denníkom jednotlivca za účelom skvalitnenia tréningu
  • sústredenia na Slovensku a v zahraničí
  • klasickú a športovú masáž pre členov klubu

Predstavujeme Vám našich trénerov

Mgr. Svätoslav Todorov
Boxu sa venuje od roku 1997. Začínal ako aktívny amatérsky boxer, neskôr vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu UK, odbor Kondičný tréner I.triedy. Ďalej získal kvalifikáciu tréner ...

Boxeri

Predstavujeme Vám aktívnych boxerov nášho amatérskeho tímu. Nájdete tu mužov, ženy ...

Úspechy

V tejto sekcii nájdete informácie o našich dosiahnutých výsledkoch.
Náš amatérsky tím dosiahol mnohé úspechy, ...

História klubu

Boxeri všetkých váhových aj vekových kategórií, muži aj ženy a aj priatelia a fanúšikovia tohto športu. Športu, ktorý sa pred mnohými rokmi usadil v Ružinove ...Zakladatelia občianskeho združenia
Box Club Ružinov 821

Mgr. Roman Kyselica

Mgr. Svätoslav Todorov

Marcel Vajda


Organizujeme

Turnaj Janka Zacharu (pod záštitou akcie Deň bojových športov v Engerau Aréne)

Bratislavská Liga Boxu (Deň bojových športov v Engerau Aréne)

Pohár Ružinova (pod záštitou akcie Sídliskový Boj)

Európska Liga Vyšehradskej štvorky

 


Spolupracujeme s

    


Hodnotenie: 95.56% (hlasov: 27)