NAHLÁSENIE ÚČASTI NA TRÉNINGU

Z dôvodu obmedzeného počtu športovcov je potrebné prihlásiť sa na každý tréning, ktorého sa plánujete zúčastniť prostredníctvom mailu ruzinov821@gmail.com alebo cez ss na Facebooku a to najneskôr deň vopred do 22:00 h. Taktiež je potrebné, aby ste v prípade neúčasti svoju rezerváciu zrušili a uvoľnili tak miesto pre iného športovca. Nahlasujte sa prosím celým menom a s názvom skupiny, o ktorú máte záujem.

Ďakujeme.
Tím Box Club Ružinov 821

Vitajte na stránkach

V našom boxerskom klube sa venujeme príprave amatérskych, profesionálnych a rekreačných boxerov. Ponúkame profesionálny trénersky prístup a kvalitu tréningového procesu. Dosahujeme to trénovaním v menších skupinách. Momentálne máme otvorených šesť boxerských skupín rozdelených podľa vekových a výkonnostných kategórií, z toho jednu výhradne pre ženy.

Ponúkame Vám

» 3 - 5 tréningových jednotiek v jednom týždni
» vykonávanie testov pohybovej zdatnosti za účelom vyhodnocovania účinnosti tréningového procesu
» možnosť vykonania záťažových testov a vyšetrenia u športového lekára
» možnosť vypracovania individuálneho tréningového plánu
» prácu s tréningovým denníkom jednotlivca za účelom skvalitnenia tréningu
» sústredenia na Slovensku a v zahraničí
» klasickú a športovú masáž pre členov klubu

Predstavujeme Vám našich trénerov, ...

Mgr. Svätoslav Todorov
Boxu sa venuje od roku 1997. Začínal ako aktívny amatérsky boxer, neskôr vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu UK, odbor Kondičný tréner I.triedy. Ďalej získal kvalifikáciu tréner viac »

... boxerov ...

Predstavujeme Vám aktívnych boxerov nášho amatérskeho tímu. viac »

... naše úspechy, ...

V tejto sekcii nájdete informácie o našich dosiahnutých výsledkoch. viac »

... aktivity klubu, ...

Prehľad činnosti o.z. Box Club Ružinov 821 viac »

... históriu klubu ...

Boxeri všetkých váhových aj vekových kategórií, muži aj ženy a aj priatelia a fanúšikovia tohto športu. Športu, ktorý sa pred mnohými rokmi usadil v Ružinove viac »

... a niečo výhradne pre ženy.

viac »


Informácie a zaujímavosti v oblasti výživy, zdravého životného štýlu a tréningového procesu nájdeš na našom
blogu »

Zakladatelia občianskeho združenia
Box Club Ružinov 821

Mgr. Roman Kyselica

Mgr. Svätoslav Todorov

Marcel Vajda


Organizujeme

Extraboxing

Turnaj Janka Zacharu
(pod záštitou akcie Deň bojových športov v Engerau Aréne)

Bratislavská Liga Boxu
(Deň bojových športov v Engerau Aréne)

Pohár Ružinova 
(pod záštitou akcie Sídliskový Boj)

Európska Liga Vyšehradskej štvorky

Spolupracujeme s