Európska Liga Vyšehradskej štvorky

Box Club Ružinov 821 je spoluzakladateľom a spoluorganizátorom Európskej Ligy Vyšehradskej štvorky, kde sú zúčastnené krajiny - Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Česká republika.

Na prvom kole, ktoré sa konalo v Mikulově, v dňoch 11. - 12.5.2019 boli úspešní dvaja naši boxeri - Nicole Ďuríková a Štefan Šimkulič.

Ďakujeme organizátorovi Sparta Boxing Club Mikulov, menovite Petrovi Hlavenkovi za vynikajúco zorganizované podujatie.
Ďakujeme Vám všetkým za podporu, ako tím sme sa umiestnili na štvrtom mieste a nabrali sme veľa cenných skúseností.

Pozývame všetkých fanúšikov na druhé kolo Európskej Ligy Vyšehradskej štvorky, ktoré organizujeme v domácom prostredí v dňoch 30. - 31.8.2019

Fotogaléria