Náš príbeh

Boxeri všetkých váhových aj vekových kategórií, muži aj ženy a aj priatelia a fanúšikovia tohto športu. Športu, ktorý sa pred mnohými rokmi usadil v Ružinove.

Partia nadšencov sa dala dohromady a začali sa prvé tréningy v Centre voľného času na Chlumeckého ulici na Pošni. Začiatky boli náročné, chýbali technické pomôcky a boxerské vybavenie. Niektorí si ešte pamätajú staré kožené rukavice plnené slamou, ktorá sa aj cez bandáž, teda obyčajný obväz, zapichávala pod kožu. Boli už celkom vyboxované a každý úder bolo cítiť ako kopnutie koňom. 

Žiadny sponzor neexistoval a všetko sme si museli postupne kupovať ale aj na kolene vyrábať sami. Veľkú pomoc vo forme veľmi nízkych poplatkov za miestnosť sme dostávali od CVČ Esko, kde sme boli zaregistrovaní ako krúžok boxu.

Na začiatku nás bolo len pár, no ako plynul čas, pribúdali desiatky nových nadšencov a aj prvých žien. Stále sme však boli ako partia kamarátov, navzájom si pomáhajúcich. Atmosféra na tréningoch  bola uvoľnená, priateľská.  Slabší začínajúci boxeri dostávali rady a pomoc od skúsenejších borcov a tým rýchlejšie napredovali.

Avšak po niekoľkých rokoch fungovania a stále sa zvyšujúcemu záujmu nových členov o box prišlo k zatvoreniu celého Centra voľného času. Hrozilo, že partia sa rozpadne a box v Ružinove skončí. Vďaka pomoci členov sa podarilo získať priestory v obchodnom dome Kocka. Priestory síce väčšie, ale stále skromné pre potreby rozrastajúceho sa a už v tom čase zaregistrovaného Box Clubu Ružinov 821.

Klub sa presťahoval a bolo treba stále väčšieho počtu športového náradia. Peniaze neboli a tak len vďaka pomoci a ochote niektorých členov sa darí ako tak napredovať.

Nájom za miestnosť nás nútil zvýšiť cenu za tréningy. Tá je stále hádam najnižšia v celej strednej Európe. Prioritou bolo zachovať kamarátskeho ducha a dobrú atmosféru v klube a nie ísť komerčnou cestou a na ľuďoch zarábať. Darí sa to hlavne vďaka našim trénerom, ktorí dávajú tomuto športu a aj Vám kus seba samého. Stojí ich to takmer všetok ich čas, energiu, sem tam aj nervy.

Napriek skromným podmienkam  v klube, všetkým prekážkam v našom športe a vďaka niektorým ľuďom sa nám podarilo dosiahnuť veľmi dobré športové výsledky.