Plánovanie, disciplína, tréningové nasadenie, motivácia, určenie cieľov a priorít

Športovanie, fyzické aktivity a telesný rozvoj by mali patriť medzi najdôležitejšie priority v tvojom živote. Chceš mať zdravé a silné telo, ale nie si pre to ochotný podstúpiť pravidelný tréning a dodržiavať zásady stravovania a odpočinku? Inak to žiaľ nejde. Ak chceš mať krajšiu a funkčnejšiu postavu, musíš za to zaplatiť.

Ľudia, ktorí dosiahli obrovské pokroky pochopili, že to nebude ľahké. Boli ochotní tvrdo trénovať, boli ochotní zmeniť životný štýl a išli disciplinovane za svojim cieľom. Neznamená to, že sa musíš teraz presťahovať do telocvične, všetko čo potrebuješ je správne nastavenie mysle, odvaha uskutočniť zmeny a prijať nový životný štýl.

Základom každej zmeny je vzdelanie, ak sa rozhodneš schudnúť alebo vypracovať si postavu, mal by si sa o tom dozvedieť viac. Jednou z ciest je čítať a zhromažďovať informácie zo starostlivo vybraných zdrojov.

Plánovanie je základ

Netrénuj bezcieľne! Ak už si sa rozhodol venovať tréningu svoj čas a energiu, snaž sa zlepšovať svoje výkony a mať o nich prehľad.

Výber potravín v obchode, príprava jedál, denný rozvrh jednotlivých činností ako tréning, regenerácia, priestor na prácu a osobné záležitosti, to všetko vyžaduje plánovanie. Založ si tréningový denník, do ktorého si budeš zapisovať svoje výkony, rôzne dodatky k technike cvikov a podobne, môžeš si zaznamenávať pocity po tréningu, vytvoriť si špeciálnu časť denníka, kde si budeš zaznamenávať len tie najlepšie výkony a rôzne rekordy. Nedrž ich len v hlave, urob si prehľadný zoznam. Spolu so svojím trénerom zistíš, ktorý tréningový program ti priniesol najlepšie výsledky, v ktorých cvikoch sa rýchlejšie zlepšuješ a budeš si môcť lepšie kontrolovať vlastný progres, budeš presne vedieť čo a ako potrebuješ zlepšiť. Ďalšou doplnkovou cestou je stravovací denník. Bez úpravy stravovacích návykov sa zázraky neudejú. Je potrebné mať podrobný prehľad aj v tejto oblasti, sledovať si skladbu stravy a denné napĺňanie makroživín (bielkoviny, sacharidy, tuky).

Ďalší z dôvodov prečo viesť tréningový denník je ten, že to zvyšuje motiváciu. Hlavne v prípadoch, keď je tvoj pokrok pomalý. Ak sa pozrieš späť na svoj progres za posledných pár mesiacov zistíš, že tvoje zlepšovanie neustále pokračuje a to ťa bude doslova nútiť pokračovať ďalej.

Priority, ciele, motivácia, disciplína ...

... všetky tieto faktory sú veľmi dôležité a navzájom prepojené.

Disciplína je cieľavedomé napredovanie podľa jasne nastavených pravidiel smerom k cieľu pri čo najnižšom počte prehreškov. Vydržať je náročné, keďže človek je tvor pohodlný, ale bez disciplíny sa k vytúženým výsledkom nedopracuješ. Nesmieš sa vzdať ani vtedy, keď to nejde podľa tvojich predstáv. Vybudovanie disciplíny nie je jednoduchým krokom. Vyžaduje si ochotu prijať aj zlyhania a neúspechy, ktoré sú súčasťou cesty za úspechom. Vyžaduje si opustiť zónu komfortu a byť schopný spoznávať veci, ktoré sú za ňou.
Pre dosiahnutie potrebnej disciplíny, je potrebná správna motivácia. Tou najlepšou motiváciou je pre teba vidina výsledkov. Prvým krokom je vytýčenie si reálneho cieľa, pričom cieľ musí spĺňať dve základné veci - musí byť časovo obmedzený a výsledky musia byť merateľné. Rozhodovanie o prioritách je podobne ako proces stanovenia cieľov individuálna záležitosť.

Motivácia a nasadenie sú veľmi dôležité faktory, ktoré je potrebné udržiavať na vysokej úrovni, ak sa chceš výkonnostne zlepšovať. Musíš veriť sám sebe a tomu čo robíš, vždy.

Za každým vedomím činom v živote sa skrýva úmysel a ty musíš vedieť s akým úmyslom ideš na tréning.

K najdôležitejším vlastnostiam osobného rozvoja patrí trpezlivosť a výdrž. Tak ako nejde oddeliť tréning od výživy a regenerácie, nie je možné ani očakávať zázraky zo dňa na deň. Úspech vyžaduje ochotu obetovať čas a svedomito dodržiavať vyššie spomenuté podmienky.

zdroj: sportujeme.sk