Zápasová skupina
→ sústredenie (po nahlásení možnosť skoršieho príchodu a neskoršieho odchodu)
→ počas celého sústredenia sa trénuje v režime dva dni dvojfázovo a jeden deň voľno