Zápasová skupina
  • počas celého sústredenia sa trénuje v režime dva dni dvojfázovo a jeden deň voľno