Balík na štvrťroka

 • Popoludňajšie skupiny
 • Úvodný tréning zadarmo

100 €

Prenájom skrinky

 • na štvrťroka

20 €

Ponúkame Vám...
 • 3 až 5 tréningových jednotiek v jednom týždni
 • vykonávanie testov pohybovej zdatnosti za účelom vyhodnocovania účinnosti tréningového procesu
 • možnosť vykonania záťažových testov a vyšetrenia u športového lekára
 • možnosť vypracovania individuálneho tréningového plánu
 • prácu s tréningovým denníkom jednotlivca za účelom skvalitnenia tréningu
 • sústredenia na Slovensku a v zahraničí
 • klasickú a športovú masáž pre členov klubu

Balík na jeden mesiac

 • Ranné a popoludňajšie skupiny
 • Úvodný tréning zadarmo

50 €

Možnosť jednorázového vstupu neposkytujeme.

Balík na jeden mesiac

Fit Box Girls

 • Ranné a popoludňajšie tréningy
 • Úvodný tréning zadarmo

50 €


 • Popoludňajšie tréningy
 • Úvodný tréning zadarmo

30 €

Cenník platný od 1.1.2019

Úvodný tréning zadarmo