Balík na štvrťroka

 • Popoludňajšie skupiny
 • Úvodný tréning zadarmo

100 €


Balík na jeden mesiac

 • Ranné a popoludňajšie skupiny
 • Úvodný tréning zadarmo

50 €


Fit Box Girls

Balík na jeden mesiac - kombi

 • Ranné a popoludňajšie tréningy
 • Úvodný tréning zadarmo

50 €

Balík na jeden mesiac

 • Ranné alebo popoludňajšie tréningy
 • Úvodný tréning zadarmo

30 €


Prenájom skrinky

 • na štvrťroka

20 €


Cenník platný od 1.1.2019

Úvodný tréning zadarmo
Možnosť jednorázového vstupu neposkytujeme.
Ponúkame Vám...
 • 3 až 5 tréningových jednotiek v jednom týždni
 • vykonávanie testov pohybovej zdatnosti za účelom vyhodnocovania účinnosti tréningového procesu
 • možnosť vykonania záťažových testov a vyšetrenia u športového lekára
 • možnosť vypracovania individuálneho tréningového plánu
 • prácu s tréningovým denníkom jednotlivca za účelom skvalitnenia tréningu
 • sústredenia na Slovensku a v zahraničí
 • klasickú a športovú masáž pre členov klubu