Sparingový víkend v meste Komárno

Úspešne sme absolvovali ďalší sparingový víkend tento krát v Komárne. Nabrali sme nové skúsenosti, poriadne sme si zamakali a zabavili sa. Účasť bola celkom slušná v rôznych vekových, váhových aj výkonnostných kategóriách, boxeri a boxerky zo Slovenska, Českej republiky a z Maďarska.